MLADÍ RYBÁŘI

Mládež do 15 let (včetně), do konce kalendářního roku, v němž mladiství dosáhl 15 let, může lovit na dva pruty. Povolenku může mládež do 15 let získat po absolvování 1. ročníku rybářského kroužku. Mládeži do 15 let se nedovoluje lov na živou rybku. Mládež od 16 do 18 let má stejná práva a povinnosti jako dospělý člen. Při lovu není vyžadován pro mládež dozor osoby starší 18 let! Minimální věková hranice pro podání přihlášky do kroužku je 8 let.

Získání povolenky

Podmínky pro přijímání nových členů z řad dětí místní organizace

-  do 30.6. kalendářního roku podat písemnou žádost o přijetí (uvést jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresu trvalého bydliště)
-  adresa trvalého bydliště musí být v obvodu působnosti – spádové oblasti MO ČRS Jičín
-  přihlásit se do rybářského kroužku který organizuje MO Jičín, tento pravidelně navštěvovat 
-  Po přijetí nového člena (dítě) mít povinnost navštěvovat rybářský kroužek s účastí minimálně 60 % v období dvou školních let. V prvním školním roce se budou děti připravovat ke splnění požadovaného testu potřebného k vydání rybářského lístku (dle rybářského řádu), kdy na podkladě splnění těchto podmínek bude následně vydáno povolení k lovu (povolenka).
-  Ve druhém školním roce povinnost navštěvovat kroužek pro pokročilé s účastí minimálně 60 %, se zaměřením na zdokonalení dovedností a znalostí nabytých v prvním roce kroužku. Závěrem kroužku bude praktická zkouška (poznávání ryb, rybolovná techniky, rybářský zákon a vyhláška), na podkladě které bude vydáno povolení k lovu (povolenka). Po ukončení kroužku pro pokročilé již nebude třeba tento kroužek navštěvovat a bude to pouze na dobrovolnosti do dovršení věku pro mládež.

Další podmínkou získání povolenky k lovu u mládeže je:
-účast v rybářském kroužku a úspěšné složení závěrečného testu
-zakoupení státního rybářského lístku
-zaplacení členského příspěvku

Minimální věková hranice k podání přihlášky do kroužku je 8 let. Kroužek se koná v K-klubu na Valdštejnově náměstí v Jičíně a začíná v měsíci září. Přesné datum bude zveřejněno na těchto stránkách a ve vývěskách MO ČRS Jičín. Vývěsky jsou umístěny na křižovatce na Letné a za průchodem z Valdštejnova náměstí k ul. Tylova.

VEDOUCÍ KROUŽKU: p.Kobrle Miloslav a p.Charvát David

Pozvánka na výdej povolenek pro mládež

Zajímavé odkazy nejen pro mladé rybáře
 

Test rybářských znalostí. Vyzkoušejte si své znalosti...
   
Rybářský řád ČRS
   
Rybářský portál mrk.cz plný dotazů, tipů a rad pro rybáře.