Naše MO je zapojena do RISu!! Pozor na dvojí členství.

16.12.2023

Naše MO je zapojena do RISu

Informujeme naše členy, že i naše MO je zapojena do nového Rybářského informačního systému (RIS). Tento systém propojuje všechny organizační složky ČRS.

Postupně budou aktivovány jednotlivé moduly RISu a veškerá agenda bude tedy přenesena do elektronické podoby. To samozřejmě výrazně ulehčí přehlednost nejen pro ČRS, výbory MO, ale i pro jednotlivé členy, kteří budou mít pomocí jednoduchého přihlášení nahlédnout na svou vlastní kartu, kde si ověří splnění veškerých svých povinností k organizaci, ve které jsou členem.

Starý systém vydávání povolenek, kdy nebyla možnost centrální kontroly dat, dával ve výjimečných případech možnost i tzv. dvojího členství, které je podle Stanov ČRS §3 odst. 6 zakázané! Člen může být organizován pouze v jedné místní organizaci, zpravidla nejblíže místu trvalého bydliště, není možné být členem ve dvou MO!!!

Od roku 2022 ale platí možnost pro členy požádat o status HOSTA v jiné organizaci. Více podrobností najdete např. zde: https://aktivni-rybolov.cz/hostovani-v-jine-mo-novinka-v-crs-komu-pomuze/

Tady chceme jen upozornit, že pokud si zažádáte o členství v jiné MO nebo dokonce jste již členem v jiné MO, přijde nám do systému RIS žádost o převod vás, jako našeho člena, do jiné organizace, která bude samozřejmě z naší strany schválena. Po schválení převodu již ale nejste členem naší MO!!! Dvojí členství není opravdu možné a nový systém RIS toto chování některých rybářů odhalí! A naše organizace zatím status hostování neumožňuje!

Pokud si jako náš člen chcete zažádat o hostování v jiné MO (ne o členství), možné to samozřejmě je, ale až po výdejích v naší MO, kdy bude v systému RIS potvrzeno u Vaší osoby uhrazení členské známky v naší MO. Do té doby nemůže jiná MO, kde žádáte o hostování, vám tento status hosta udělit!

Pokud tedy někdo řeší problematiku dvojího členství, je jen na vás se nyní (co nejdříve) rozhodnout, ve které z organizací chcete být členem! Pokud chcete být členem v naší MO, kontaktujte případně svou druhou MO a zrušte členství, případně si vyjednejte následnou možnost hostování. Pokud příjde z jiné MO žádost o váš převod od nás k nim (tato žádost může být vygenerována jinou organizací automaticky), my ho blokovat nebudeme a vy se stáváte jejich členem a členství v naší MO vám zaniká!!!

Jako další novinkou, vyplývající ze systému RIS, je elektronická členská známka. Nyní bude již v systému potvrzeno, že jste členskou známku uhradil a nebude již vylepena do průkazu člena MO.

Těm z vás, kdo nemáte ještě na titulní straně členského průkazu čárový kód, bude při výdeji povolenky čárový kód přidělen. Opět to umožní jednodušší a rychlejší evidenci a zrychlení výdeje povolenek v dalších letech.

Co je vlastně RIS?

Jedná se o informační systém, který vzájemně propojí všechny organizační složky ČRS ve všech klíčových oblastech, kterými se Svaz zabývá. Svazová agenda se tak výrazně zjednoduší, protože řada procesů, které je nyní nutné dělat ručně, bude automatizovaná, což přinese i významnou finanční úsporu. Zároveň do tohoto systému budou mít přístup všichni naši členové a držitelé povolenek – nejedná se tedy o systém pouze pro místní organizace a územní svazy, ale o poskytnutí maximálního možného komfortu i pro všechny členy, kteří budou preferovat elektronickou cestu z pohodlí domova bez nutnosti osobní návštěvy místní organizace. RIS zároveň nahradí drtivou většinu současných – vzájemně nepropojených a často zastaralých – systémů, které Svaz pro svou činnost využívá.

Technologicky se bude jednat o tzv. Lehkého klienta – pro přístup do systému nebude třeba nic instalovat na počítač, přihlášení bude pomocí internetového prohlížeče. Obsluhovat systém tak bude možné z jakéhokoli počítače, tabletu nebo chytrého mobilního telefonu s připojením na internet – podobně jako třeba při přihlášení do e-mailové schránky.

Kompletní informace o systému RIS si můžete prohlédnout na stránkách českého rybářského svazu zde: https://www.rybsvaz.cz/beta/index.php/119-vseobecne/1015-rybarsky-informacni-system-shrnuti-nejdulezitejsich-informaci

Věříme, že jako člen naší MO oceníte tuto aktuální novinku, která bude jistě přínosem v celém systému správy členské základny naší MO.