Non-stop lov nebyl povolen!

29.02.2024

Na základě naší žádosti o povolení non-stop lovu na našich revírech nám přišla odpověď z Ministerstva zemědělství s č.j.MZE-38326/2024-16232. Naše žádost o 24 hodinový lov byla zamítnuta! Doba lovu na našich revírech je tedy dále stanovena dle platného rybářského řádu Českého rybářského svazu a 24 hodinový lov není možné povolit!