Upozornění pro členy MO ČRS Jičín

29.02.2024

Povolení non-stop lovu je teprve v jednání a byla odeslána žádost na příslušný odbor ministerstva. Ani náš status soukromě hospodařící organizace nám nedává právo rozhodnout o takové úpravě RŘ a musíme si vyžádat příslušné povolení! O probíhajícím výsledku budete informováni na našich stránkách, případně formou SMS zprávy!

Pro letošní rybářskou sezónu tedy stále platí bližší podmínky platné pro rok 2024. Ty obdržíte při výdeji povolenky a doporučujeme si je opravdu prostudovat. Jejich zásadní porušení bude znamenat odebrání povolenky rybářskou stráží!