Rybářský řád

Na revírech MO ČRS Jičín platí podmínky zákona č. 99/2004 Sb. a vyhlášky č. 197/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, upřesněna o bližší následující odlišná ustanovení od zák.č. 99/2004 Sb. a vyhl. 197/2004 Sb.Bližší podmínky výkonu rybářského práva na revírech MO Jičín ve smyslu § 13 odst.9 zák.č. 99/2004 Sb. (odlišná ustanovení od zák.č. 99/2004 Sb. a vyhl. 197/2004 Sb.) ke stažení zde: 

Upozorňujeme všechny naše členy, že případné povolení non-stop lovu je teprve v jednání a byla odeslána žádost na příslušný odbor ministerstva. Ani náš status soukromě hospodařící organizace nám nedává právo rozhodnout o takové úpravě RŘ a musíme si vyžádat příslušné povolení! O probíhajícím výsledku budete informováni na našich stránkách, případně formou SMS zprávy!

Pro letošní rybářskou sezónu tedy stále platí bližší podmínky platné pro rok 2024. Ty obdržíte při výdeji povolenky a doporučujeme si je opravdu prostudovat. Jejich zásadní porušení bude znamenat odebrání povolenky rybářskou stráží!