Sportovní revíry MO ČRS Jičín

Na revíry Lužany (pstruhový revír) a Němeček lze zakoupit hostovské povolenky

Na ostatní revíry není možný rybolov pro hosty.

Kníže - Jičín 4ha

Dvorce - Robousy 30ha

Radim - Radim 2ha

Lužany - kú. Lužany 3ha (pstruhový revír)

Němeček - kú. Jinolice

Cidlina - úsek od Bílého mlýna (Jičín) po Žeretice - jez

Cidlina (pstruhová) - od Bílého mlýna po most v obci Cidlina (přítoky chovné!)

Trnávka - Němyčeves (železniční most) do obce Stav - křižovatka (přítoky chovné)


Tabulka zarybnění sportovních revírů v roce 2022 

Revír Kapr Amur Candát Štika Sumec Bílá ryba
Dvorce 1.925 ks K3 147 ks 34 ks 97 ks 39 ks 310 kg
Kníže 600 ks K3 10 ks 5 ks 1 ks
Radim 450 ks K3 50 ks 15 ks 20 ks 80 kg
Lužany 505 ks K3
Němeček 610 ks K3 6 ks 6 ks