Rybářský ples

Každoročně naše organizace pořádá tradiční rybářský ples. Termín plesu v letošní plesové sezóně je stanoven na 20. ledna 2024 v KD Valdice. Začátek plesu je v 19:30.

Další podrobnosti o připravované plese vám budeme zveřejňovat.

Předprodej vstupenek u pana Štiebera na tel. čísle 739 035 947.ODJEZDY AUTOBUSŮ NA PLES

Autobus odjíždí v 18.30hod. z Jičína - Nového město od Bunkru a staví Lidické nám., Letná - ul.Na Tobolce, Komenského nám., Lípy - U Šuků, KD Valdice - vždy staví na autobusových zastávkách.

Další odjezd je v cca 19:00 hod. od Bunkru a jede stejnou trasu.


ODJEZDY AUTOBUSŮ Z PLESU

Od KD Valdice odjíždí autobusy v 01.30, 02.15 a po ukončení plesu.