VČS

VČS


Upozorňujeme všechny naše členy, že doba zahájení rybářské sezóny v letošním roce se stále řídí podle platných bližších podmínek pro rok 2024. Tzn., že možnost lovu je stále až od 16.3.2024!!

Změna datumu zahájení lovu schválená na VČS je platná až od 1.1.2025!

Stejně tak i případné povolení non-stop lovu je teprve v jednání a byla odeslána žádost na příslušný odbor ministerstva. Ani náš status soukromě hospodařící organizace nám nedává právo rozhodnout o takové úpravě RŘ a musíme si vyžádat příslušné povolení! O probíhajícím výsledku budete informováni na našich stránkách, případně formou SMS zprávy!

Pro letošní rybářskou sezónu tedy stále platí bližší podmínky platné pro rok 2024. Ty obdržíte při výdeji povolenky a doporučujeme si je opravdu prostudovat. Jejich zásadní porušení bude znamenat odebrání povolenky rybářskou stráží!

P r o g r a m

členské schůze Českého rybářského svazu, z.s. Místní organizace Jičín,

která se koná dne 14. 2. 2024 od 17,00 hod. v kulturním domě ve Valdicích


1. Zahájení - jednatel Vik V.

2. Uctění památky zesnulých

3. Volba mandátové a návrhové komise

4 Zpráva o činnosti výboru a místní organizace – předseda Štieber

5. Zpráva hospodáře místní organizace – hospodář Novák Josef

6. Ekonomická a účetní zpráva – předseda Štieber Jaroslav

7. Plán práce na rok 2024 – místopředseda Bulíček P.

8. Zpráva dozorčí komise – předseda Mgr. Císař Michal

9. Občerstvení

10. Diskuse

11. Usnesení z výroční členské schůze – Charvát David

12. Závěr


Přítomno :                                 Omluveno :

Návrh do komisí :

Mandátová komise : Dlouhý, Endrys a Chrpa

Návrhová komise :  Císař, Rajman, Řeháček