VČS

VČS


P r o g r a m

členské schůze Českého rybářského svazu, z.s. Místní organizace Jičín,

která se koná dne 14. 2. 2024 od 17,00 hod. v kulturním domě ve Valdicích


1. Zahájení - jednatel Vik V.

2. Uctění památky zesnulých

3. Volba mandátové a návrhové komise

4 Zpráva o činnosti výboru a místní organizace – předseda Štieber

5. Zpráva hospodáře místní organizace – hospodář Novák Josef

6. Ekonomická a účetní zpráva – předseda Štieber Jaroslav

7. Plán práce na rok 2024 – místopředseda Bulíček P.

8. Zpráva dozorčí komise – předseda Mgr. Císař Michal

9. Občerstvení

10. Diskuse

11. Usnesení z výroční členské schůze – Charvát David

12. Závěr


Přítomno :                                 Omluveno :

Návrh do komisí :

Mandátová komise : Dlouhý, Endrys a Chrpa

Návrhová komise :  Císař, Rajman, Řeháček